Eigo Antares Road Shoe Nylon Sole Three Velcro Straps – White 46 (UK 11) 1