Eigo Antares Road Shoe Nylon Sole Three Velcro Straps – White 45 (UK 10) 1