Eigo Antares Road Shoe Nylon Sole Three Velcro Straps – White 42 (UK 8) 1