Eigo Antares Road Shoe Nylon Sole Three Velcro Straps – White 39 (UK 6) 1