Eigo Antares Road Shoe Nylon Sole Three Velcro Straps – White 38 (UK 5) 1