Eigo Antares Road Shoe Nylon Sole Three Velcro Straps – White 37 (UK 4